Image description

Urodzinowa

LOTERIA

zakręć kolorem i

WYGRAJ

20 000 zł

oraz wiele innych nagród

czas trwania promocji:
04.06 - 30.06.2018

biorę udział >

NAGRODY I ZASADY

Dokonaj zakupu minimum 2 puszek farby Clean&Color i zakręć kołem kolorów pełnym nagród!
Który kolor przyniesie Ci nagrodę?

Image description

KUP CLEAN&COLOR

Dokonaj zakupu minimum 2 puszek farby Clean&Color i zakręć kołem kolorów pełnym nagród! Który kolor przyniesie Ci nagrodę?

Image description

ZAREJESTRUJ PARAGON

Po dokonaniu zakupu, w terminie od 5 czerwca 2018 r. do 1 lipca 2018 r. wejdź na stronę www.zakreckolorem.pl, uzupełnij formularz zgłoszeniowy i zarejestruj swój udział w loterii.

Image description

ZAKRĘĆ KOLOREM

Kliknij przycisk „ZAKRĘĆ”, aby zakręcić kołem kolorów i grać o nagrody natychmiastowe.

Image description

WYGRAJ NAGRODY

Jeśli koło kolorów wskaże nagrodę, wypełnij formularz zwycięzcy, który wyświetli się na stronie.
Jeśli szczęście tym razem nie dopisało, pamiętaj, że każde zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody głównej – 20 000 zł!

Dekoral puszka

LOTERIA DOTYCZY FARB
DEKORAL CLEAN&COLOR

Clean&Color

Satynowa farba lateksowa

Satynowa farba lateksowa Clean & Color przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian wewnątrz pomieszczeń.

Pozostawia gładką, satynową powłokę, odporną na zabrudzenia i typowe plamy, np. kawy, czekolady, tłuszczów, itp.

Ze względu na zastosowanie nowoczesnych polimerów, w połączeniu z innymi składnikami aktywnymi, farba posiada wielowymiarowe parametry ochronne, takie jak elastyczność trwałość i odporność.

Zabrudzenia znikają,
kolor zostaje!

Łatwe zmywanie
typowych plam i zabrudzeń

Przyjazna
dla alergików

URODZINOWA PALETA 20 KOLORÓW CLEAN & COLOR

WYRÓŻNIONY
RÓŻ

HIMALAJSKI
CUKIER

CIEPŁY
CHŁODNIK

LEKKA
CEGŁA

GORZKA
LANDRYNKA

CZARNY
PŁOMIEŃ

BEZGWIEZDNA
NOC

JASNY
ZMIERZCH

SUCHA
WODA

SŁODKA
ŁZA

LEKKI
OŁÓW

PRZEJRZYSTA
MGŁA

SŁODKA
SÓL

CIEPŁY
LÓD

DELIKATNA
MIĘTA

NIESPOKOJNY
OCEAN

CIEPŁY
BAŁTYK

DELIKATNA
SKAŁA

ZIMNE
OGNIE

SŁONE
JEZIORO

Więcej informacji na stronie urodzinowej. dowiedz się więcej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

W tym miejscu znajdziesz informacje o organizatorze loterii, przetwarzanych danych osobowych
oraz formularze niezbędne do odbioru nagrody, polityka prywatności.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ „ZAKRĘĆ KOLOREM”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „ZAKRĘĆ KOLOREM” (zwana dalej „Loterią”).
 2. Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stromej 5/1, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000220259, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 1132517031, Regon 015838591 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165).
 4. Loteria zaczyna się w dniu 04.06.2018 roku, a kończy w dniu 31.10.2018 roku. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
 5. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie miksy kolorowych emulsji Dekoral Clean&Color (zwane dalej „Produktem” lub „Produktami”).
 6. Sprzedaż Produktów, których zakup uprawnia do udziału w Loterii odbywa się w dniach od 04.06.2018 roku do 30.06.2018 roku (zwana dalej „Sprzedażą Promocyjną”).
 7. Zakup Produktów przed lub po terminie określonym w pkt 6 Regulaminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.
 8. Loteria prowadzona jest na terenie całej Polski.
 9. Administratorem danych osobowych jest Playprint Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stromej 5/1, 87-100 Toruń. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii i wydaniem nagród przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo przez 6-m-c jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia/ przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Informacje o danych kontaktowych do Inspektora ochrony danych osobowych publikowane są na stronie loterii www.zakreckolorem.pl.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
 1. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej, które spełnią pozostałe warunki Regulaminu.
 2. W Loterii nagród nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz PPG Deco Polska Sp. z o.o. (ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław) jak również członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba zatrudniona zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie).
 3. Aby zostać Uczestnikiem Loterii w myśl pkt 10 Regulaminu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) należy spełnić łącznie następujące warunki:
  1. w dniach od 04.06.2018 roku do 30.06.2018 roku dokonać zakupu/zakupów minimum 2 (dwóch) dowolnych puszek Produktu (zwanego danej „Zakupem Promocyjnym”),
  2. od godz. 00:00:00 dnia 05.06.2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 01.07.2018 roku dokonać zgłoszenia udziału w Loterii na stronie www.zakreckolorem.pl (zwane dalej „Zgłoszeniem”) w sposób opisany w pkt 19 Regulaminu.
 4. Uczestnik jest zobowiązany zachować przez cały okres trwania Loterii oryginały dowodów zakupu (paragon, faktura VAT) potwierdzających dokonanie Zakupu Promocyjnego w celu udowodnienia uprawnień do ewentualnej nagrody oraz złożenia ewentualnych reklamacji.
 5. Pod uwagę w Loterii będą brane wyłącznie czytelne dowody zakupów, które pozwalają na identyfikację listy zakupionych towarów oraz ich nazw/marek – wyłącznie dowody zakupu Produktów wskazujące nazwy towarów /marki zostaną uznane za prawidłowe. Jeśli z treści dowodu zakupu nie wynikają jasno powyższe warunki, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić to w sklepie (np. pieczątka sklepu i podpis jego przedstawiciela).
NAGRODY
 1. Do rozlosowania w Loterii przewidziane zostały:
   Nagrody główne:
  1. nagroda główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 20.000,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 2.222,00 zł brutto, stanowiącej równowartość stosownego podatku od wygranej w Loterii – łączna wartość nagrody głównej wynosi 22.222,00 zł brutto,
  2. Nagrody codzienne:
  3. nagroda I stopnia w postaci telefonu iPhone 7 Plus 32G o wartości 3402,55 zł brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 378,00 zł brutto, która zostanie przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku od wygranej w Loterii, łączna wartość nagrody wynosi 3.780,55 zł brutto – 20 nagród o łącznej wartości 75.611,00 zł brutto,
  4. nagroda II stopnia w postaci Roweru miejskiego o wartości 1.000,00 zł brutto – 20 nagród o łącznej wartości 20.000,00 zł brutto,
  5. nagroda III stopnia w postaci Wideo rejestratora XBLITZ Black Bird o wartości 269,00 zł brutto – 20 nagród o łącznej wartości 5.380,00 zł brutto,
  6. nagroda IV stopnia w postaci Miksera ZELMER 481.64 MM o wartości 254,61 zł brutto – 1 nagroda,
  7. nagroda V stopnia w postaci Słuchawek nausznych SONY MDR-RF811RK o wartości 246,00 zł brutto – 20 nagród o łącznej wartości 4.920,00 zł brutto,
  8. nagroda VI stopnia w postaci Głośników mobilnych FRESH N REBEL Rockbox Brick Fabriq Edition Cloud o wartości 246,00 zł brutto – 20 nagród o łącznej wartości 4.920.00 zł brutto,
  9. nagroda VII stopnia w postaci Żelazka BOSCH TDA 703021A o wartości 246,00 zł brutto – 1 nagroda,
  10. nagroda VIII stopnia w postaci Kamery sportowej FERGUSON eXtreme Action CAM o wartości 239,00 zł brutto – 20 nagród o łącznej wartości 4.780,00 zł brutto,
  11. nagroda IX stopnia w postaci Blendera TEFAL HB863 o wartości 220,17 zł brutto – 1 nagroda,
  12. nagroda X stopnia w postaci zegarka o wartości 219,99 zł brutto – 20 nagród o łącznej wartości 4.399,80 zł brutto,
  13. nagroda XI stopnia w postaci walizki podróżnej o wartości 169,00 zł brutto – 20 nagród o łącznej wartości 3.380,00 zł brutto,
  14. nagroda XII stopnia w postaci biletów do kina o wartości 25,00 zł brutto – 350 nagród o łącznej wartości 8.750,00 zł brutto,
 2. Łączna wartość wszystkich nagród przewidzianych w Loterii wynosi 155.083,58 zł brutto.
MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN LOSOWANIA NAGRÓD CODZIENNYCH
 1. Losowanie nagród codziennych odbędzie się w dniu 04.06.2018 roku w biurze Organizatora Loterii w lokalu przy ulicy Floriańskiej 6/13D w Warszawie. W trakcie losowania odbędzie się przyporządkowanie nagród codziennych, które zostaną wprowadzone do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii, w celu wyłonienia laureatów nagród. System informatyczny służy do sprawdzania, czy Uczestnik wygrał nagrodę. Organizator dokona przyporządkowania łącznie 513 nagród codziennych w następujący sposób: 20 nagród I stopnia, 20 nagród II stopnia, 20 nagród III stopnia, 1 nagroda IV stopnia, 20 nagród V stopnia, 20 nagród VI stopnia, 1 nagroda VII stopnia, 20 nagród VIII stopnia, 1 nagroda IX stopnia, 20 nagród X stopnia, 20 nagród XI stopnia oraz 350 nagród XII stopnia – w ten sposób, że do każdej z tych nagród zostanie wylosowana jedna godzina (zwana dalej „Godziną”) w formacie dzień:godzina:minuta:sekunda (przykładowo 21.06.2018 r. 10.58.32) z zakresu od godz. 00:00:00 dnia 05.06.2018 r. do godz. 23:59:59 dnia 01.07.2018 r. Losowanie zostanie przeprowadzone przez członków komisji Loterii, o której mowa w pkt 44 Regulaminu (zwanej dalej „Komisją”). Losowanie zostanie przeprowadzone ręcznie w następujący sposób: nagrody I-XII stopnia: dni będą losowane z puli karteczek zawierającej oznaczenie dat, godziny będą losowane z puli karteczek zawierających oznaczenie godzin, natomiast minuty i sekundy będą losowane z puli zawierającej karteczki z oznaczeniem minut oraz sekund. Łącznie zostanie wylosowanych 513 Godzin do nagród w Loterii. Lista wyników losowania Godzin jest dokumentem dostępnym wyłącznie dla członków Komisji i jest dokumentem niedostępnym dla osób postronnych. Wszystkie nagrody wraz z odpowiadającymi im Godzinami zostaną wprowadzone do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii po zakończeniu losowania.
 2. Laureatem w Loterii zostaje osoba, która jako pierwsza dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem pkt 19 Regulaminu o wylosowanej Godzinie lub jako pierwsza dokona Zgłoszenia po upływie wylosowanej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o wylosowanej Godzinie). W przypadku, gdy o wylosowanej Godzinie w formacie dzień.godzina.minuta.sekunda wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie, wówczas o pierwszeństwie decyduje czas liczony z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku (setne tysięczne sekundy). Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku otrzymuje prawo do nagrody. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy po upływie wylosowanej godziny wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie w tym samym czasie (w sytuacji żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o wylosowanej Godzinie). W sytuacji, gdy po upływie wylosowanej Godziny a przed rozpoczęciem kolejnej Godziny nie wpłynie żadne Zgłoszenie, wówczas Uczestnik, który dokona Zgłoszenia jako pierwszy po upływie tych Godzin otrzymuje nagrodę przypisaną do Godziny wcześniejszej. Przykładowo: system ma wprowadzoną tego samego dnia nagrodę wraz z Godziną 10.15.00 oraz nagrodę z Godziną 11.08.00 – Uczestnik, który jako pierwszy dokona Zgłoszenia po upływie ww. Godzin otrzymuje prawo do nagrody, która jest przypisana do Godziny wcześniejszej, tj. nagrodę z godziny 10.15.00. Na następne dokonane w kolejności Zgłoszenie, ten sam lub inny Uczestnik otrzymuje prawo do nagrody, która jest przypisana do Godziny późniejszej, tj. nagrody z Godziny 11.08.00.
 3. Uczestnik, w celu sprawdzenia wyniku Loterii (czy wygrał nagrodę codzienną w Loterii, czy nie) oraz w celu udziału w losowaniu nagrody głównej, jest zobowiązany dokonać Zgłoszenia w Loterii. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii, dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane w terminie od godz. 00:00:00 dnia 05.06.2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 01.07.2018 roku za pomocą wypełnienia formularza na stronie www.zakreckolorem.pl. W formularzu należy podać numer dowodu zakupu, imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz potwierdzić (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól):
  • ukończenie przez Uczestnika 18 lat i akceptację Regulaminu,
  • wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w celach określonych w pkt 9 Regulaminu
  oraz kliknąć przycisk „Rejestruj”, aby wysłać Zgłoszenie. Po kliknięciu przycisku „Rejestruj” na ekranie pojawi się kolorowe koło fortuny składające się z 14-stu trójkątnych pól o różnych kolorach. Zadaniem Uczestnika jest zakręcić kołem. Koło po zakręceniu zatrzyma się na jednym z kolorów, pod którym ukryta będzie informacja o wygraniu nagrody codziennej bądź o braku nagrody.
 4. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń w Loterii, każdorazowo spełniając warunki określone w pkt 12 Regulaminu. Jeden numer dowodu zakupu może być zgłoszony w Loterii wyłącznie jeden raz. W sytuacji, gdy Uczestnik dokona więcej niż jednego Zgłoszenia z użyciem tego samego numeru dowodu zakupu, wówczas pod uwagę będzie brane wyłącznie Zgłoszenie dokonane jako pierwsze w kolejności.
 5. W Loterii nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Każde ze Zgłoszeń będzie zarejestrowane przez Organizatora w systemie rejestracji Zgłoszeń po jego dokonaniu. Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w w/w systemie. Rejestracja w systemie rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie Zgłoszenia w bazie danych Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny rejestracji w formacie: godzina.minuta.sekunda.
 6. W przypadku wygrania nagrody codziennej I-XII stopnia na ekranie Uczestnika pojawi się informacja o wygranej nagrodzie oraz na podany adres mailowy Uczestnika zostanie wysłana wiadomość e-mail z formularzem, który Uczestnik jest zobowiązany prawidłowo wypełnić i odesłać na adres e-mail Organizatora (podany w treści wiadomości) w przeciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości. O zachowaniu powyższego terminu decyduje moment wpłynięcia wiadomości zwrotnej od Uczestnika z prawidłowo wypełnionym formularzem. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody codziennej.
 7. Dodatkowo Organizator może żądać od laureata przesłania: kopii/oryginału dowodu zakupu, który zostały podany w treści Zgłoszenia, które zapewniło laureatowi wygraną nagrodę codzienną. Żądanie może zostać przedstawione w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 22 Regulaminie lub/oraz telefonicznie do dnia 04.07.2018 roku. Wówczas weryfikowany Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty z danymi osobowymi wskazanymi w pkt 22 Regulaminu w jeden z poniższych sposobów:
  1. przesyłką kurierską lub pocztową (na adres podany przez konsultanta podczas rozmowy telefonicznej lub w e-mailu) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na podany przez konsultanta adres nie później niż w ciągu 12 dni od daty powiadomienia. W przypadku wysyłki kurierskiej lub pocztowej weryfikowana osoba jest zobowiązana na dodatkowe żądanie Organizatora przesłać oryginał dowodu zakupu Produktu,
  2. pocztą mailową (na adres e-mail podany przez konsultanta podczas rozmowy telefonicznej lub w e-mailu) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pod podany przez konsultanta adres e-mail. W takim przypadku, Uczestnik jest zobowiązany przesłać skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu.
 8. Dowód zakupu musi dotyczyć zakupu Produktu, który został zakupiony w terminie wskazanym w pkt 6 Regulaminu, nie później jednak niż dokonano Zgłoszenia w Loterii. Organizator w rozmowie telefonicznej lub w wiadomości e-mail decyduje o tym, czy weryfikowany Uczestnik ma przesłać oryginał czy kopię dowodu zakupu Produktu. Niespełnienie ww. warunków skutkuje utratą prawa do nagrody. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunku określonego w pkt 23 i 24 Regulaminu, traci prawo do nagrody.
MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY LOSOWANIA NAGRODY GŁÓWNEJ
 1. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 03.07.2018 roku w biurze Organizatora. Nagroda główna losowana jest spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych w Loterii w sposób wskazany w pkt 19 Regulaminu. Losowanie zostanie przeprowadzone w sposób ręczny w następujący sposób: do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do losowania, przypisywana jest (w programie Excel) liczba porządkowa. Liczby porządkowe będą równe liczbie Zgłoszeń dopuszczonych do losowania (zwane dalej „Liczbami Porządkowymi”). Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez wartość pierwszej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowania nagród odbywają się poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie danej cyfry, po wylosowaniu której okaże się, że dana kombinacja tworzy Liczbę Porządkową, która nie występuje na liście Zgłoszeń uprawnionych do losowania, będzie powtarzane do momentu jej wylosowania (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, w takim wypadku losowanie z trzeciej urny odpowiadającej trzeciej cyfrze Liczby Porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry, która występuje wśród Liczb Porządkowych wraz z końcówką 47). Losowania będą prowadzone do momentu wylosowania Liczby Porządkowej znajdującej się na liście Zgłoszeń uprawnionych do losowania.
 2. Podczas losowania Nagrody Głównej zostaną wylosowane trzy Zgłoszenia: jedno zwycięskie Zgłoszenie oraz dwa Zgłoszenie rezerwowe. Wylosowane Zgłoszenia zostaną umieszczone na liście wyników losowania. W pierwszej kolejności zostanie wylosowane zwycięskie Zgłoszenie, następnie Zgłoszenie rezerwowe pierwsze, a jako ostatnie Zgłoszenie rezerwowe drugie. Jedno Zgłoszenie może być wylosowane wyłącznie jeden raz. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych w pkt 29-32 Regulaminu.
WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY GŁÓWNEJ
 1. W ciągu 2 dni roboczych od dnia losowania Organizator podejmie nie mniej niż trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, którego numer telefonu widnieje w zwycięskim Zgłoszeniu. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), przerwanie połączenia przez Uczestnika, odebranie połączenia przez osobę, która nie jest wylosowaną osobą oraz brak możliwości przekazania podczas połączenia telefonicznego słuchawki wylosowanej osobie. Każda próba połączenia z Uczestnikiem wykonana zostanie w innym dniu roboczym w godzinach od 9.00 do 17.00.
 2. Próby połączeń są wykonywane do czasu skutecznego połączenia z weryfikowaną osobą lub do czasu wykonania ostatniej, trzeciej nieudanej próby połączenia. Rozmowy z weryfikowanymi osobami będą nagrywane w celach dowodowych. W przypadku, gdy weryfikowana osoba nie wyrazi zgody na nagrywanie rozmowy, wówczas traci prawo do nagrody.
 3. Osoba, która odbierze połączenie telefoniczne, zostanie poinformowana o wyniku losowania oraz poproszona o podanie imienia, nazwiska, dokładnych danych adresowych wraz z kodem i miejscowością, numeru i serii dowodu tożsamości oraz numeru PESEL.
 4. Dodatkowo Organizator może żądać od weryfikowanego Uczestnika przesłania kopii/oryginału dowodu zakupu Produktu, który został podany w treści wylosowanego Zgłoszenia. Żądanie może zostać przedstawione telefonicznie podczas rozmowy, o której jest mowa w pkt 29 Regulaminu. Wówczas, weryfikowany Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty z danymi osobowymi wskazanymi w pkt 29 Regulaminu w jeden z poniższych sposobów:
  1. przesyłką kurierską lub pocztową (na adres podany przez konsultanta podczas rozmowy telefonicznej) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na podany przez konsultanta adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku wysyłki kurierskiej lub pocztowej weryfikowana osoba jest zobowiązana na dodatkowe żądanie Organizatora przesłać oryginał dowodu zakupu Produktu,
  2. pocztą mailową (na adres e-mail podany przez konsultanta podczas rozmowy telefonicznej) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pod podany przez konsultanta adres e-mail. W takim przypadku, Uczestnik jest zobowiązany przesłać skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu.
 5. Dowód zakupu musi dotyczyć zakupu Produktu, który został zakupiony w terminie wskazanym w pkt 6 Regulaminu, nie później jednak niż dokonano Zgłoszenia w Loterii. Organizator w rozmowie telefonicznej decyduje o tym, czy weryfikowany Uczestnik ma przesłać oryginał czy kopię dowodu zakupu Produktu. Niespełnienie ww. warunków skutkuje utratą praw do nagrody.
 6. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik nie spełni warunku określonego w pkt 29-31 Regulaminu lub wszystkie trzy próby połączeń będą nieudane, wówczas traci on prawo do nagrody i przechodzi ono na osobę, której Zgłoszenie zostało wylosowane jako Zgłoszenie rezerwowe.
 7. Osoba, która dokonała Zgłoszenia wylosowanego jako Zgłoszenie rezerwowe zostanie powiadomiona telefonicznie zgodnie z trybem pkt 27-29 Regulaminu w ciągu 2 dni roboczych liczonych od:
  1. dnia, w którym Uczestnik nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w pkt 29-31 Regulaminu, lub
  2. ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć przesyłka lub wiadomość e-mail z prawidłowym dowodem Zakupu promocyjnego (w przypadku dodatkowego żądania Organizatora), lub
  3. dnia w którym nie powiodła się ostatnia, trzecia próba połączenia telefonicznego z weryfikowanym Uczestnikiem.
 8. Weryfikacja Zgłoszeń wylosowanych jako Zgłoszenia rezerwowe będzie przebiegała zgodnie z procedurą określoną w pkt 27-32 Regulaminu w kolejności ich umieszczenia na liście do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych.
 9. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do prawidłowości przesłanej na dodatkowe życzenie Organizatora kopii dowodu zakupu Produktu, Organizator ma prawo zażądać przesłania oryginałów tych dokumentów przesyłką pocztową lub kurierską. W takiej sytuacji zastosowanie mają zapisy pkt 30 Regulaminu.
 10. Dodatkowo Organizator ma prawo żądać przesłania dowodów zakupu Produktu dotyczących wszystkich dokonanych przez Uczestnika Zgłoszeń w Loterii, które są tożsame z danymi podanymi w Zgłoszeniach. Organizator może postawić takie żądanie telefonicznie na numer telefonu, z którego dokonano wylosowanego Zgłoszenia, najpóźniej do dnia 24.07.2018 roku. W takiej sytuacji zastosowanie mają zapisy pkt 30 Regulaminu.
 11. Procedura weryfikacyjna prawa do nagrody głównej zakończy się najpóźniej w dniu 22.08.2018 roku.
 12. Weryfikowana osoba utraci prawo do otrzymania jeżeli:
  1. nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
  2. przesłany dowód zakupu Produktu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub
  3. przesłany Kod będzie inny niż podany w treści wylosowanego Zgłoszenia; lub
  4. przesłany dowód nie będzie dotyczył Zakupu Promocyjnego dokonanego w terminie od dnia 04.06.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku; lub
  5. data zakupu Produktu widniejąca na przesłanym dowodzie będzie późniejsza niż data dokonania Zgłoszenia.
OGŁASZANIE WYNIKÓW, ODBIÓR NAGRÓD
 1. Imię i pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zamieszkania laureatów dostępne będą w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zakreckolorem.pl od dnia zakończenia weryfikacji do dnia 22.09.2018 roku.
 2. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. Nagrody codzienne zostaną wysłane na adresy podane przez Laureatów najpóźniej do dnia 18.08.2018 roku.
 4. Nagroda główna zostanie wydana w biurze Organizatora najpóźniej do dnia 03.09.2018 roku.
 5. Nieodebranie nagród przez Laureatów Loterii jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. Nierozdysponowane oraz nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Loterii Komisja działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. W składzie Komisji znajdzie się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów bądź zaświadczeniem o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165). Osoby będące w składzie Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Loterii.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 30.09.2018 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki, w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera, lub data wpływu, w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora, tj. Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Loteria”.
 3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 31.10.2018 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego Uczestnika o wyniku reklamacji).
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
 1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Loterią będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 2. Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora w Warszawie (03-707) przy ul. Floriańskiej 6/13d oraz na stronie www.zakreckolorem.pl w trakcie trwania Loterii. Każdy Uczestnik może otrzymać kopię regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres biura Organizatora: (z dopiskiem „REGULAMIN - LOTERIA”).
 3. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
 4. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii.
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
POD NAZWĄ „ZAKRĘĆ KOLOREM”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sprzedaż Premiowa jest prowadzona pod nazwą „ZAKRĘĆ KOLOREM” (zwana dalej „Promocją”).
 2. Podmiotem urządzającym Promocję jest Playprint Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stromej 5/1, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000220259, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 1132517031, Regon 015838591 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”). Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165).
 4. Promocja rozpoczyna się dnia 05.06.2018 roku i kończy w dniu 01.07.2018 roku, który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Promocji.
 5. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej.
 6. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Playprint Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stromej 5/1, 87-100 Toruń. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w zakresie wskazanym w Regulaminie w celu przeprowadzenia Promocji. Dane osobowe nie będą profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia/ przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji i otrzymanie ewentualnej nagrody. Informacje o danych kontaktowych do Inspektora ochrony danych osobowych publikowane są na stronie www.zakreckolorem.pl.
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terenie Polski, które spełnią warunki pkt 10 Regulaminu.
 2. Sprzedaż farb Dekoral Clean&Color uprawniających do udziału w Promocji prowadzona będzie w okresie od dnia 04.06.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku.
 3. Sprzedażą promocyjną w ramach Promocji objęte są zakupy dowolnych miksów emulsji kolorowych Clean&Color firmy Dekoral (zwane dalej „Clean&Color”).
 4. Aby zostać uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) należy:
  1. w terminie ustalonym w pkt 8 Regulaminu dokonać zakupu co najmniej 2 puszek Clean&Color oraz
  2. w terminie od 05.06.2018 roku do 01.07.2018 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na stronie www.zakreckolorem.pl.
  Za dokonanie jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu) Uczestnik otrzymuje nagrodę, o której mowa w pkt 13 Regulaminu. Jeden uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę w Promocji.
 5. Nagrody będą wydawane drogą mailową – w wiadomości wysłanej na adres email podany w formularzu, o którym mowa w pkt 10b Regulaminu.
 6. Ilość nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 3000 sztuk. W sytuacji, w której pula nagród wyczerpie się przed końcem trwania promocji, promocja zostanie zakończona wcześniej.
NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
 1. W Promocji przewidziano następujące nagrody: 3000 (trzy tysiące) voucherów do wykorzystania na jednorazowy zakup dowolnego audiobooka/audiobooków ze strony www.publio.pl o wartości 25 zł brutto każdy.
 2. Łączna wartość wszystkich nagród przewidzianych w Promocji wynosi 75.000,00 zł brutto.
 3. Nagrody w Promocji będą przyznawane do godz. 23:59:59 dnia 01.07.2018 roku lub do czasu wyczerpania puli nagród w Promocji. Nagrody, które w tym czasie nie zostaną przyznane, pozostają do dyspozycji Organizatora.
 4. Nagrody w Promocji są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 5. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Każdy Uczestnik Promocji może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Promocji w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń. Reklamacje rozpatruje Organizator. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika oraz powód reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu Promocji oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Promocji jest dostępny w biurze Organizatora: Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16:00) i na stronie www.zakreckolorem.pl
 2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Playprint Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń.

W ramach Loterii będą przetwarzane dane osobowe Uczestników Loterii tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer dowodu zakupu w celu przeprowadzenia Loterii, opublikowania wyników oraz dodatkowo dla laureatów nagród: adres do wysyłki (w przypadku laureatów nagrody głównej oraz nagród I stopnia pobierany będzie także numer PESEL oraz nr i seria dowodu tożsamości oraz – w przypadku laureata nagrody głównej – nagranie rozmowy) w celu dowodowym, wydania nagrody, rozliczeniowo-podatkowym oraz udokumentowania jej wyników.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6-m-c jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Dane osobowe nie będą profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia/ przenoszenia jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania oraz wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@playprint.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Co to są ciasteczka (pliki cookie)?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych Serwisom.

Podmiot zamieszczający cookie

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Playprint Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stromej 5/1, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000220259, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 1132517031, Regon 015838591.

Dlaczego pliki cookie są niezbędne dla naszego serwisu WWW?

Wszystkie strony Serwisu wykorzystują pliki cookie, które umożliwiają personalizowanie wyświetlanych stron Serwisu, obsługę logowania i innych operacji wykonywanych w Serwisie oraz obsługę reklam i monitorowanie aktywności Użytkowników Serwisu. Dzięki tej technologii jesteśmy także w stanie nieustannie pracować nad poprawą jakości naszego Serwisu. Po wyłączeniu cookies w Twojej przeglądarce nie możemy zagwarantować, że strona będzie działała bezbłędnie. Żaden plik Cookies zapisywany przez Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Żaden z plików cookie używanych przez stronę internetową, nie zawiera informacji osobistych i nie może posłużyć do identyfikacji konkretnego Użytkownika. Czas, przez który plik cookie pozostaje w pamięci urządzenia końcowego zależy od jego typu:

 • pliki sesyjne (sessioncookies) - tymczasowe pliki, które istnieją tylko w czasie kiedy masz dostęp do naszego Serwisu (a ściślej, do momentu zamknięcia przeglądarki),
 • pliki stałe (persistentcookies) – trwałe pliki, które pozostają w urządzeniu po odwiedzeniu Serwisu przez określony czas.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z Organizatorem loterii.

Playprint Polska Sp. z o.o.

ul. Stroma 5/1  |  87-100 Toruń
info@zakreckolorem.pl

* Nagroda gwarantowana przyznawana jest do 3000 pierwszych zgłoszeń w loterii. Szczegóły w regulaminie sprzedaży premiowej.